Organisatorische wijzigingen

Translavic gaat verder onder de vlag van ElaN Languages! Translavic heeft zich sinds de oprichting in 2004 ontwikkeld tot een succesvolle speler in de vertaalwereld, met een duidelijke focus op kwaliteit en een professionele aanpak. We zijn gespecialiseerd in meertalige communicatie voor overheden en bedrijven in Europa.

Bij ElaN Languages zijn we in goed gezelschap: het is een groeiende en amtitieuze internationale organisatie met een gezonde kijk op (ver)taaldiensten. Wij blijven doen waar we goed in zijn, met dezelfde drive, hetzelfde team en met de toewijding die u van ons gewend bent.

In de nabije toekomst zult u de naam en het logo van ElaN Languages vaker tegenkomen in onze communicatie. Mocht u benieuwd zijn, neem dan gerust alvast een kijkje op onze nieuwe gezamenlijke website!

Zet het werk deze zomer op pauze en laat uw vertalingen achter bij ons

Het is hoogzomer. Collega’s maken vakantieplannen. Misschien hebt u zelf ook al een zomerse bestemming in gedachten. Een onbekende regio verkennen in eigen land of in het buitenland, of heerlijk ontspannen in de achtertuin. In ieder geval even weg van het werk. Maar uw opdrachtgevers werken door en de deadlines blijven komen. Kunt u wel wat extra vertaalondersteuning gebruiken? Translavic staat gedurende de gehele zomer startklaar voor al uw vertalingen. We nemen het stokje graag even van u over.

Vertaalbureau Translavic staat voor u klaar

 

Altijd een contactpersoon paraat

Natuurlijk, ook onze teamleden nemen wel eens vakantie. Maar bij Translavic werken we met een beproefd ‘buddysysteem’. Waar de ene projectmanager naar het vakantieadres vertrekt, neemt de andere het werk naadloos over. Volledig op de hoogte van alle ins en outs rond uw vertaalopdracht. Zo garanderen we continuïteit, ook in de zomer.

Lees meer over ons team.
 

Terugvallen op een brede groep vertalers

We gunnen onze gekoesterde vertalers zeker ook een ontspannende vakantie. Translavic is al meer dan vijftien jaar in bedrijf. In de loop van de jaren is via zorgvuldige selectie een solide netwerk van taalprofessionals opgebouwd. Voor de gangbare taalcombinaties zijn er altijd voldoende vertalers om een tijdelijk afwezige collega te vervangen. Zo kan het vertaalwerk ook in de vakantieperiode ononderbroken doorgaan.

Maak hier kennis met enkele van onze vertalers.
 

Wilt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen? Bekijk onze infographic met feiten en statistieken over onze dienstverlening.
 

Hebt u vertaalwerk uit te besteden? Vraag nu vrijblijvend een offerte aan. Onze ervaren projectmanagers lichten ons aanbod en onze werkwijze graag toe.
 

Wij wensen u een prachtige zomer toe!
 
Big Green Egg BBQ

Twee paar ogen… zijn die nou echt nodig?


Vertalen is een vak. Een beroep waarvoor je wordt opgeleid aan een hogeschool of universiteit en waarin je al doende steeds beter wordt. Maar zelfs de best gekwalificeerde en meest ervaren vertaler maakt wel eens een foutje.

In de vertaalwereld is het een goed gebruik om de eerste versie van een vertaling grondig na te kijken. Studenten aan vertaalopleidingen leren al dat ze hun werk het beste na een pauze of een nacht goed slapen nog eens helemaal doorlezen, met een frisse blik. Wedden dat er in die tweede lezing nog best vaak zaken worden aangepast? Nog even die ene term of afkorting in overeenstemming brengen met hoe deze verderop in de tekst gebruikt wordt. Die wat houterige zin gauw nog iets vloeiender formuleren. En oeps, daar staat een typfout die door de automatische spelling- en grammaticacontrole is geglipt.

Deze beste praktijk van het nakijken staat in de dagelijkse realiteit van de vertaler soms onder druk. Want de deadline roept. En de volgende opdracht dient zich alweer aan. Hoewel de meeste opdrachtgevers vertalers vragen om hun eigen werk te controleren, wordt een meer grondige nakijkronde vaak toegewezen aan een tweede vertaler. Deze zogenaamde revisor houdt de vertaling naast de brontekst, beoordeelt of de inhoud correct is weergegeven in de doeltaal en of alles taalkundig en stilistisch gezien in orde is. Ook gaat de revisor na of de vertaler zich heeft gehouden aan eventuele richtlijnen en terminologievoorkeuren van de opdrachtgever.

De internationale norm voor vertaaldiensten, de ISO 17100, schrijft een onafhankelijke revisieronde door een tweede vertaler voor. Een werkwijze volgens deze norm wordt losgelaten op vertalingen die gezien worden door een groot publiek en die kwalitatief van hoog niveau moeten zijn. Een vertaalfout op een verpakking of in een gedrukte brochure is nu eenmaal niet zo eenvoudig te herstellen. Het is dus zaak om een vertaling zorgvuldig na te kijken voordat deze door de opdrachtgever verder verwerkt wordt.

Onze eigen ervaring met revisie? Al voordat Translavic houder werd van het ISO 17100-certificaat, was de inzet van een vertaler plús een revisor onze standaardpraktijk. Goed samenspel tussen deze twee levert inderdaad het beste resultaat op. Professionele vertalers gaan doorgaans goed om met feedback van peers. Ze leren van de opmerkingen van collega’s en voelen per klant en teksttype steeds beter aan wat er verlangd wordt. Goede revisoren zijn in staat om opbouwende kritiek te geven en collega-vertalers te wijzen op nuttige referentiematerialen.

Wat ons betreft zijn die twee paar ogen dus echt geen overbodige luxe. Althans, voor de meeste teksttypen. Het kan voorkomen dat een opdrachtgever vraagt om een vertaling die niet perfect hoeft te zijn, omdat deze niet gepubliceerd wordt en alleen voor intern gebruik is. Dan is één vertaler die zijn eigen werk controleert misschien al voldoende. Een combinatie van machinevertaling met een nabewerking door een menselijke post-editor kan ook een geschikte optie zijn, afhankelijk van de tekstsoort, omvang, talencombinatie en het gevraagde kwaliteitsniveau.

Meer weten? Lees verder over reviseren en onze andere diensten.

Teamnieuws

Hebt u al kennisgemaakt met onze projectmanagers Joanna en Justyna? Ze kwamen afgelopen januari ons team versterken. Inmiddels voelt het alsof we ze al jaren in ons midden hebben. En dat is bijzonder te noemen, want de teamleden van Translavic werken nog altijd vanuit huis en deze nieuwe toppers zijn dus grotendeels op afstand ingewerkt. Een knappe teamprestatie!

Om meer te weten te komen over Joanna en Justyna kunt u hun profielen bekijken op onze teampagina.

Daarnaast is er nog meer positief nieuws: we breiden ons team weer uit. We zijn op zoek naar een vertaalprojectmanager die Nederlands spreekt. Bekijk hier onze vacature.

Vertaling en technologie – een onafscheidelijk duo

Het valt niet te ontkennen: technologische innovatie en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in de alledaagse activiteiten van taaldienstverleners en vertalers. Het Translavic-team begon het jaar 2021 in het volle besef van dit feit.

Wat we hiervan merken in onze dagelijkse bedrijfsvoering? Laat ons een paar voorbeelden noemen:

  • Begin januari ondertekende Translavic een raamwerkovereenkomst met een EU-agentschap voor de levering van post-editingdiensten.
  • De kwaliteit van machinevertalingen die voor menselijke nabewerking worden aangeboden, wordt steeds beter.
  • De deelname aan Translavics e-learningcursus voor post-editors nam in de afgelopen maanden een hoge vlucht.
  • De vertaalworkflows van onze klanten worden steeds complexer en vereisen niet zelden een verregaande mate van automatisering.

Bent u benieuwd of uw content zich leent voor het gebruik van machinevertaling (MT) in combinatie met menselijke post-editing (PE)? Lees meer op onze pagina over MTPE of neem contact met ons op. Wij adviseren u graag over de best passende vertaaloplossing voor uw tekst.

Een helpende hand met Kerst

boxes with goods and Christmas gifts

In de aanloop naar Kerst sloegen de teamleden van Translavic de handen ineen om de feestdagen mooier te maken voor anderen. Ze meldden Translavic aan voor NOBLE GIFT: een omvangrijk sociaal programma in Polen dat directe en persoonlijke hulp faciliteert van bedrijven en particulieren aan mensen en gezinnen die in moeilijke omstandigheden leven.

De collega’s van Translavic ondersteunen dit jaar Eugenia: een vrouw van 66 jaar uit Wrocław die haar man, dochter en recentelijk ook haar broer verloor en verder geen familie heeft. Eugenia werkte jarenlang als naaister in een kledingatelier maar was gedwongen haar werk op te geven toen ze behandeld moest worden voor borstkanker. Ze ontvangt een pensioentje en houdt na betaling van haar vaste lasten en medische kosten maandelijks omgerekend zo’n 52 euro over om van te leven. Desondanks zit ze niet bij de pakken neer. Ze is een betrokken lid van diverse senioren- en vrouwenverenigingen, die helaas sinds het uitbreken van de coronapandemie niet veel meer bij elkaar konden komen. Nu ze veel thuis zit heeft ze haar oude hobby’s borduren en haken weer opgepakt.

Aan de hand van een lijst met noodzakelijke en gewenste spullen, kochten en verzamelden de collega’s van Translavic goederen om Eugenia een helpende hand te bieden en haar Kerst wat glans te geven. Alles is inmiddels feestelijk ingepakt en afgeleverd bij een distributiepunt, waarna vrijwilligers ervoor zorgen dat de pakketten bij Eugenia afgeleverd worden. De vrijwilligers leveren niet alleen materiële hulp maar bieden ook een luisterend oor aan de hulpbehoevende mensen, die hun verhaal kwijt kunnen en hieruit behalve troost ook inspiratie putten en adviezen krijgen om met kleine stappen de regie over hun eigen leven weer in handen te nemen.

Het budget dat Translavic beschikbaar stelde en de eigen bijdragen en tomeloze inzet van de collega’s zorgen hopelijk voor een onvergetelijke Kerst voor Eugenia.

Internationale Dag van de Vertaling


Elk jaar op 30 september wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Vertaling gevierd. Op deze dag wordt stilgestaan bij het belangrijke werk van vertaalprofessionals, die in een globaliserende wereld een steeds grotere bijdrage leveren aan internationale communicatie en wederzijds begrip tussen landen en sprekers van verschillende talen. Sinds 1953 wordt door de Internationale Federatie van Vertalers (FIT) elk jaar aandacht besteed aan deze dag. In 2017 namen de Verenigde Naties een resolutie aan over de verbindende rol van vertalers in het bevorderen van vrede, begrip en ontwikkeling en werd 30 september officieel uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vertaling.

De dag valt samen met de feestdag van de heilige Hiëronymus, die op 30 september van het jaar 420 overleed. Sint Hiëronymus is misschien wel de eerste vertaler die echt aanzien verwierf door zijn werk, namelijk met zijn bewerking en vertaling van grote delen van de Bijbel in het Volkslatijn. De heilige Hiëronymus wordt gezien als de schutspatroon van de vertalers.

De medewerkers van Translavic grijpen deze gelegenheid aan om alle vertaalprofessionals met wie ze regelmatig samenwerken van harte te feliciteren met de Internationale Dag van de Vertaling en om ze te bedanken voor hun waardevolle werk!

Stel je eens een wereld voor zonder vertaling…

“Zonder vertaling zou de wereld een stuk saaier en armer zijn en meer ongelijkheid kennen, zowel in economisch als in cultureel opzicht. Toegang tot goederen, informatie en cultuur uit andere landen zou dan slechts nog zijn weggelegd voor een enkeling met goede kennis van andere talen.”

Een wereld zonder vertaling? Onmogelijk! Met de slogan ‘Translation all around us’ is de Europese Commissie de campagne #DiscoverTranslation begonnen. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de cruciale rol die vertaling speelt in de huidige geglobaliseerde samenleving. Dat bewustzijn is uiteraard wel aanwezig bij de mensen die zich beroepshalve met vertaling bezighouden. Maar buiten die groep leeft er vaak veel onwetendheid over vertaling.

Vertaling is inderdaad overal om ons heen. Denk maar aan de taalinstellingen op je telefoon en in je apps die je met een paar klikken kunt wijzigen. Of aan de ondertitels en audio van je favoriete Netflix-serie. Maar ook bij internationale samenwerking in het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus komt vertaling om de hoek kijken. Of bij het boeken van een reis in het buitenland, en bij het lezen van nieuws in buitenlandse media. Dingen die we bijna elke dag doen en om ons heen zien gebeuren, maar die ons amper doen stilstaan bij het vertaalwerk op de achtergrond.

Op de website van de campagne #DiscoverTranslation vind je korte infobladen waarin wordt uitgelegd hoe vertaling ons helpt in het dagelijks leven, waarom het zo belangrijk is dat er professionele vertalers zijn en welke rol technologie vandaag de dag speelt in vertaalprocessen. In het kader van het thema is het jammer dat de infobladen alleen in het Engels beschikbaar zijn, maar laten we aannemen dat de Europese Commissie nog werkt aan een vertaling…

EU-onderzoeksresultaten – Taaldiversiteit moeten we vieren

Sinds 2018 vertaalt Translavic met trots alle artikelen, rapporten, magazines en samenvattingen die door het Publicatiebureau van de Europese Unie worden gepubliceerd over de resultaten van onderzoek en innovatie gefinancierd door de EU.

Een van de publicaties die we vanuit het Engels in het Duits, Frans, Italiaans, Pools en Spaans vertalen is het periodieke Research*eu-magazine. Elk nummer gaat nader in op een bepaald thema. In de editie van augustus/september 2020 staat taaldiversiteit centraal, een onderwerp dat ons natuurlijk na aan het hart ligt.

Heart-shape of book pages

Het voorwoord van het speciale themadeel begint met een veelzeggend citaat van Karel de Grote:

“Hij die een andere taal beheerst, bezit een tweede ziel.”

Voor iedereen die een passie heeft voor talen is deze speciale uitgave zeker het lezen waard.

Meertalige communicatie in tijden van corona

In maart 2020 werd vastgesteld dat we te maken hebben met een pandemie van het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt. Sindsdien is er door de overheid, bedrijven, scholen en verenigingen in Nederland veel gecommuniceerd over de aanpak om het coronavirus onder controle te krijgen en te houden. Maatregelen voor hygiëne, voor afstand houden binnen en buiten en tussen verschillende leeftijdsgroepen, voor horecabezoek, voor het gebruik van openbaar vervoer en andere voorzieningen, voor het dragen van mondkapjes, etc. Er zijn regels te over.

Het is buitengewoon belangrijk gebleken om mensen hierover tijdens persconferenties, op toegankelijke websites en meer lokaal met behulp van posters en brochures voor te lichten. In heldere taal. En in eenieders moedertaal, welteverstaan. In Nederland wonen en verblijven grote aantallen mensen die het Nederlands (nog) niet of minder goed begrijpen. Voor een effectieve aanpak van het virus is het cruciaal dat iedereen in Nederland de maatregelen goed begrijpt en opvolgt.

graphic corona measures

Gelukkig zijn er de afgelopen tijd veel initiatieven geweest om informatie te vertalen en te vertolken in de meest gesproken talen onder anderstaligen in Nederland, om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Ook bij Translavic hebben we voor verschillende bedrijven en instellingen coronaregels en -protocollen mogen vertalen.

Hebt u een heldere vertaling nodig van de regels die binnen uw organisatie gelden? Vraag een vrijblijvende offerte aan en wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.