21 September 2020

Stel je eens een wereld voor zonder vertaling…

“Zonder vertaling zou de wereld een stuk saaier en armer zijn en meer ongelijkheid kennen, zowel in economisch als in cultureel opzicht. Toegang tot goederen, informatie en cultuur uit andere landen zou dan slechts nog zijn weggelegd voor een enkeling met goede kennis van andere talen.”

Een wereld zonder vertaling? Onmogelijk! Met de slogan ‘Translation all around us’ is de Europese Commissie de campagne #DiscoverTranslation begonnen. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de cruciale rol die vertaling speelt in de huidige geglobaliseerde samenleving. Dat bewustzijn is uiteraard wel aanwezig bij de mensen die zich beroepshalve met vertaling bezighouden. Maar buiten die groep leeft er vaak veel onwetendheid over vertaling.

Vertaling is inderdaad overal om ons heen. Denk maar aan de taalinstellingen op je telefoon en in je apps die je met een paar klikken kunt wijzigen. Of aan de ondertitels en audio van je favoriete Netflix-serie. Maar ook bij internationale samenwerking in het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus komt vertaling om de hoek kijken. Of bij het boeken van een reis in het buitenland, en bij het lezen van nieuws in buitenlandse media. Dingen die we bijna elke dag doen en om ons heen zien gebeuren, maar die ons amper doen stilstaan bij het vertaalwerk op de achtergrond.

Op de website van de campagne #DiscoverTranslation vind je korte infobladen waarin wordt uitgelegd hoe vertaling ons helpt in het dagelijks leven, waarom het zo belangrijk is dat er professionele vertalers zijn en welke rol technologie vandaag de dag speelt in vertaalprocessen. In het kader van het thema is het jammer dat de infobladen alleen in het Engels beschikbaar zijn, maar laten we aannemen dat de Europese Commissie nog werkt aan een vertaling…