Zuiderzeemuseum

In april en mei 2013 verzorgde Translavic in opdracht van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de vertaling van inleidende teksten en objectbeschrijvingen voor de catalogus van de tentoonstelling ‘Rusland en Nederland: ruimte voor samenwerking. Cartografie, handel, infrastructuur en technologie’. Deze tentoonstelling werd in het Nationaal Historisch Museum in Moskou georganiseerd in samenwerking met het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. In het kader van het bilaterale Nederland-Ruslandjaar 2013 organiseerde Nederland een breed programma in Rusland met economische, culturele en maatschappelijke activiteiten.

De tentoonstelling presenteerde de rijke erfenis van de Russisch-Nederlandse samenwerking op het gebied van cartografie. De nadruk lag op Nederlandse kaarten van Rusland uit de periode 1550-1850. De expositie toonde ook de toepassing van cartografische kennis in de verschillende contexten van de handel, het bedrijfsleven, de diplomatie en vooral de technische samenwerking.

Te zien waren bijzondere stukken uit Russische, Nederlandse en internationale collecties; zowel historische kaarten en documenten als driedimensionale objecten. De tentoonstelling vormde een reis door tijd en ruimte, met kaarten, kaartmakers en diplomaten als gids voor de bezoekers. De Russische catalogusteksten werden door Translavic naar het Engels vertaald.

 


Zuiderzeemuseum