Medisch vertaalbureau

Translavic is een professioneel vertaalbureau met expertise in medische vertalingen (ook wel life sciences-vertalingen genoemd). Door de jaren heen hebben we op dit gebied partnerschappen ontwikkeld met diverse medische bedrijven in Europa en de Verenigde Staten. Tot onze klantenkring behoren onder meer ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, producenten van medische apparaten en hulpmiddelen en klinische onderzoeksorganisaties.

 
We beschikken over een team van ervaren medische vertalers voor alle Europese talen. Onze vertalers vertalen naar hun moedertaal en zijn thuis in het medische vakjargon, zodat de juiste termen en finesse gehanteerd worden. Wij kunnen u de zorg rond uw vertaalopdracht compleet uit handen nemen. Wij bieden hierbij een goede prijs-kwaliteitverhouding en ons vertaalbureau is ISO 17100-gecertificeerd.

Een medische vertaling kan voor professionals bedoeld zijn of voor leken, bijvoorbeeld patiënten. In alle gevallen zorgen we voor een duidelijke en consistente vertaling, afgestemd op de doelgroep.

 

Medische vertaling voor professionals

Medische vertaling voor professionals

Translavic vertaalt onder meer de volgende medische teksten voor professionals, zoals artsen en onderzoekers. We zorgen dat de correcte medische termen consequent worden toegepast.

 • Wetenschappelijke artikelen en onderzoeksresultaten
 • Klinische trials
 • Medische protocollen en rapporten
 • Patiëntendossiers
 • Gebruikershandleidingen voor medische apparatuur en hulpmiddelen
 • Documenten voor markttoelating
 • Productinformatiebladen

 
 

Medische vertaling voor niet-professionals

Medische vertaling voor niet-professionals

Onze medische vertalers zorgen voor een correcte en duidelijk leesbare vertaling die aansluit bij het doel van de tekst. Wij vertalen onder andere de volgende medische documenten voor niet-professionals, zoals patiënten.

 • Bijsluiters
 • Productomschrijvingen
 • Patiëntenvoorlichting
 • Informatiebrieven en toestemmingsformulieren voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

 
 

Onze werkwijze voor medisch vertalen

Translavic hanteert het volgende proces om de kwaliteit van medische vertalingen te waarborgen. Alle vertalers in dit proces beschikken over ervaring met medische vertalingen, opdat de correcte medische termen worden toegepast. De ervaring van de vertalers met specifieke medische vakgebieden wordt opgeslagen in een centraal systeem waar de projectmanagers van Translavic snel de meest geschikte vertaler kunnen vinden, afhankelijk van het onderwerp van de tekst.

1. De oorspronkelijke bron wordt door de eerste vertaler in zijn of haar moedertaal vertaald.

2. De medische vertaling wordt gecontroleerd door een tweede vertaler.

3. De projectmanager van Translavic voert een kwaliteitscontrole uit. Deze zorgt ervoor dat de vertaling in overeenstemming is met uw doelen, wensen en instructies.

4. Als u als opdrachtgever na levering van de vertaalde tekst opmerkingen of aanvullingen hebt, verwerken onze linguïsten deze in de vertaling.

 
In overleg kunnen we de volgende aanvullende stappen voor u verzorgen:

 • Extra review op de doeltekst door een medisch specialist die de doeltaal als moedertaal heeft.
 • Terugvertaling als extra controlemiddel om de juistheid van de medische vertaling vast te stellen.
 • Het bijhouden van termenlijsten met door u als opdrachtgever goedgekeurde terminologie.

 

Onze klanten

Translavic heeft onder andere voor de volgende klant vertaalwerk met de specialisatie life sciences uitgevoerd:

 
Kijk hier voor een korte beschrijving van de medische vertalingen die we aan deze klant leverden.
 
We kunnen op aanvraag meer referenties van klanten verzorgen.
 

Vertalen medische teksten van en naar alle Europese talen

We vertalen medische documenten van en naar alle Europese talen. Engels is in deze branche de meest gangbare taal, maar we beschikken over een uitgebreid team van medische vertalers, zodat we documenten van en naar iedere Europese taal kunnen vertalen. Zo vertalen wij onder meer ook van en naar het Frans, Russisch en Pools.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

 
 
Bent u benieuwd wat onze klanten vinden van onze medische vertalingen? Referenties kunnen wij verzorgen op aanvraag.