Vertaalbureau voor machinevertaling en post-editing

Translavic werkt samen met gerenommeerde aanbieders van vertaaltechnologie en is op de hoogte van de laatste innovaties op het gebied van machinevertaling. U kunt bij ons terecht voor machinevertalingen en voor post-editing van machinevertalingen. We zijn een ISO 18587-gecertificeerd vertaalbureau. Dit betekent dat we bewezen procedures volgen op het gebied van machinevertalingen en post-editing. Zo waarborgen we een hoge kwaliteit van uw vertaling.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

 
 

Translavic vertaalbureau voor machinevertaling en post-editing

In hoeverre kunnen vertaalmachines menselijke vertalers werk uit handen nemen? Bij Translavic zien we mens en machine bij voorkeur hand in hand werken en elkaar aanvullen. Ons doel is het leveren van de hoogkwalitatieve vertalingen die opdrachtgevers van ons verwachten. Het proces helemaal uit handen geven aan machines is geen haalbare kaart. Maar de vertaaltechnologie maakt grote sprongen voorwaarts en vertaalmachines kunnen wel een goed hulpmiddel zijn bij het vertaalproces.

Aan het bouwen, trainen en beoordelen van vertaalmachines komen goed opgeleide taalkundigen te pas. Immers, alleen professionals die verstand hebben van vertalen in een bepaalde talencombinatie kunnen inschatten of de data waarmee de vertaalmachine wordt gevoed en getraind van het gewenste niveau zijn. En ook de latere beoordeling van de kwaliteit van de vertalingen die de machine produceert kan alleen door specialisten worden uitgevoerd.

Wanneer vertaalmachines inzetten

Machinevertaling kan een interessante optie zijn als u:

  • met grote regelmaat teksten te vertalen hebt in dezelfde taalcombinatie(s) in een specifiek vakgebied (bijv. gebruikershandleidingen, technische documentatie, webshopteksten);

  • grote volumes tekst binnen korte tijd wilt laten vertalen;

  • een groot tekstvolume hebt waarvan in eerste instantie een ‘ruwe’ vertaling volstaat, zodat u een idee hebt van de strekking en u eventueel kunt besluiten welke delen in aanmerking komen voor een uitgebreider vertaalproces.

Het grote voordeel van een vertaalmachine is het vermogen om binnen een paar minuten duizenden woorden te kunnen vertalen. De output is in ruwe vorm echter niet geschikt voor publicatie en behoeft nog nabewerking (post-editing) door een bekwame vertaler. Hieronder leest u meer over hoe post-editing in zijn werk gaat.

Machinevertalen is waarschijnlijk een minder geschikte optie als er bij het omzetten van uw content in een andere taal veel creativiteit gevraagd wordt en letterlijke vertalingen uit den boze zijn, zoals bijvoorbeeld bij marketingmaterialen.

Of uw content zich leent voor machinevertaling is sterk afhankelijk van de taalcombinatie, het teksttype, het specialisme en de beschikbare tijd. Na analyse van de bronteksten en een testtraject kunnen we samen met u als opdrachtgever bepalen of het inzetten van machinevertaling de moeite waard is en welke vertaalmachine de beste resultaten oplevert. Wilt u weten wat we op het gebied van machinevertaling voor uw project kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op en we onderzoeken samen met u graag de mogelijkheden.
 

Neurale machinevertaling

Uitleg over neurale machinevertaling

Artificiële intelligentie (AI) zien we steeds regelmatiger terug in allerlei aspecten van ons dagelijks leven. Denk maar eens aan de virtuele assistent op onze smartphones, aan de chatbot die ons tijdens een bezoek aan een webshop helpt bij de bestelling of aan de aanbevelingen die apps als Spotify en Netflix doen op basis van onze voorkeuren voor muziek of films en series.

Ook bij machinevertaling wordt gebruikgemaakt van AI. De laatste jaren neemt de zogenaamde neurale machinevertaling (neural machine translation of NMT) een vlucht. Bij deze vorm wordt gebruikgemaakt van een neuraal netwerk in verschillende lagen dat – een beetje zoals het menselijk brein – patronen kan herkennen, kan leren en beslissingen kan nemen. Het grote voordeel van NMT ten opzichte van voorgangers als rule-based machine translation en statistical machine translation, is dat het bij de vertaling naar de zin in z’n geheel kijkt en ook rekening houdt met de context. Hierdoor zijn de vertaalde zinnen vloeiender, klinken ze natuurlijker en zijn de grammaticale structuren vaker correct dan vroeger.

 
Dat wil overigens niet zeggen dat de NMT-output zomaar voor lief kan worden genomen. De grote valkuil van NMT is juist dat de vertaalde zinnen vaak zo goed klinken dat eventuele misvertalingen, weglatingen en ongewenste toevoegingen die de engines kunnen produceren, gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Het is daarom zaak om de machinevertaling altijd door een getrainde post-editor te laten nakijken.

Bij custom NMT wordt een neurale vertaalmachine getraind voor een specifiek vakgebied. Met behulp van o.a. vertaalgeheugens, gerichte terminologie en andere relevante meertalige data kunnen de engines doorlopend worden gevoed en getraind om beter te presteren met specifieke content. De machine kan tevens leren van de correcties van eerder gemaakte fouten.

Wilt u meer weten over de vertaaltechnologie waar Translavic gebruik van maakt, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag de meest geschikte vertaaloplossing voor uw content.

Vraag vrijblijvend een offerte aan
 
 

Post-editing van machinevertalingen

Post-editing voor machinevertaling

De output van vertaalmachines moet beoordeeld en waar nodig gecorrigeerd worden door getrainde post-editors. Het gewenste kwaliteitsniveau en de mate waarin een post-editor moet ingrijpen in de machinevertaling, bepalen we samen met u als opdrachtgever. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met uw doelgroep en de gewenste stijl en tone-of-voice.

Als u via de vertaling alleen wilt kunnen begrijpen wat er in een tekst staat, dan volstaat misschien een lichte bewerking (light post-editing) waarbij alleen vertaalfouten worden gecorrigeerd. Maar het kan ook zijn dat voor uw product de stijl wel belangrijk is. Dan ondergaat de machineoutput een volledige nabewerking (full post-editing), waarbij niet alleen op de juiste vertaling en betekenis wordt gelet, maar ook op volledige taalkundige en stilistische correctheid van de doeltekst. Wat uw wensen ook zijn, we zorgen voor vertalingen die aansluiten bij uw doelen.

Post-editors werken altijd naar hun moedertaal. Een van het Engels naar het Frans machinevertaalde tekst wordt dus nagekeken door een Franse moedertaalspreker die ervaring heeft met het post-editen van Engels-Franse machinevertalingen.

Translavic hecht veel waarde aan het inzetten van goed getrainde post-editors. Onlangs lanceerde Translavic Academy daarom een onlinecursus in het post-editen van machinevertaling. Via deze cursus kunnen linguïsten hun kennis op het gebied van post-editing ontwikkelen en hun vaardigheden trainen. U kunt hier meer lezen over de onlinecursus.

Hebt u interesse in onze diensten voor machinevertalen en/of post-editing? Neem dan gerust contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.
Vraag vrijblijvend een offerte aan

Bent u nieuwsgierig naar een praktijkvoorbeeld? Open dan de casestudy met een beschrijving van de dagelijkse samenwerking met een van onze klanten aan een vertaalproject waarvoor machinevertaling en post-editing wordt ingezet.