15 oktober 2019

Dubbele audit: Translavic gecertificeerd voor ISO 17100 en ISO 18587

Dubbel feest na een intensieve auditdag op 20 september jl.: Translavic viert maar liefst twee behaalde certificaten. Sinds 2015 is Translavic gecertificeerd volgens de internationale norm voor vertaaldiensten ISO 17100:2015. Certificerende instantie Kiwa toetst de dienstverlening en processen van het vertaalbureau jaarlijks aan deze norm, die onder andere eisen stelt aan de opleiding en ervaring van vertalers, de competenties van projectmanagers en aan procedures die leiden tot kwaliteit en duidelijkheid voor opdrachtgevers. Ook dit jaar werden geen tekortkomingen gevonden en kon worden vastgesteld dat de dienstverlening voldoet aan alle eisen die in de norm worden gesteld.

Daarnaast besloot Translavic – als een van de eerste vertaalbureaus in Nederland – dit jaar ook op te gaan voor certificering volgens de internationale norm voor post-editing van machinevertaling, ISO 18587:2017 (Post-editing of machine translation output). Deze norm werd in 2017 in het leven geroepen om de kwaliteit te borgen van machinevertaalde teksten. Machinevertaling kent een snelle technologische vooruitgang en vindt steeds meer praktische toepassingen. De certificering past in de ambitie van Translavic om een actieve rol te spelen in de professionalisering van de dienstverlening rond machinevertaling en post-editing. Ook voor deze post-editing-norm werd de audit met succes afgesloten.

Algemeen directeur Jeroen Hesp: “Over machinevertaling bestaan veel misverstanden en vooroordelen. Nee, vertaalmachines produceren al lang niet altijd ‘rommel’ meer. En nee, machinevertaling is ook niet altijd de beste, snelste en goedkoopste oplossing. Maar het kan zeker een geschikte optie zijn. Dat hangt onder meer af van het vakinhoudelijke domein en de omvang van de brontekst, de regelmaat waarmee vergelijkbare teksten vertaald worden, de beschikbare tijd en de gewenste kwaliteit. De output van neurale vertaalmachines wordt steeds beter. Maar er zijn in de nabewerking nog altijd geschoolde menselijke vertalers nodig om de kwaliteit op het gewenste niveau te brengen. Translavic zal samen met de klant altijd goed afwegen welk proces het beste bij een vertaalopdracht past: een volledig menselijke vertaling door een vertaler en een revisor, of een traject waarbij een vertaalmachine en menselijke post-editors worden ingezet.”

Voor Translavic is het combineren van machinevertaalkracht met menselijk taalkundig intellect de sleutel tot succes. Zo wordt er veel energie gestoken in een gedegen training van post-editors, ook een belangrijk aspect in de ISO 18587-norm. Onlangs kondigde Translavic de lancering aan van een eerste onlinecursus. Via deze vakgerichte cursus kunnen vertalers en linguïsten zich bekwamen in post-editing en leren ze wat ze moeten weten over de verschillende vormen van machinevertaling en de valkuilen bij het opsporen van de typische fouten die systemen maken.

Jeroen Hesp vervolgt: “Door het aanbieden van een e-learning-cursus in het post-editen van machinevertaling willen we vertalers helpen bij te blijven met de technologische ontwikkelingen in het vertaalproces en in te spelen op veranderende marktbehoeften. De vertaalbranche kampt met een gebrek aan opgeleide post-editors. Door vertalers goede post-editingvaardigheden bij te brengen hopen we bij te dragen aan een sterkere taalsector.”

Kijk voor meer informatie op onze pagina over machinevertaling en post-editing.