13 februari 2018

Ewa Posecka als sociaal vertaler opgenomen in kwalificatiesysteem Stad Antwerpen

Eind 2017 stelde onze collega Ewa Posecka zich beschikbaar als sociaal vertaler informatieve vertalingen Nederlands-Pools bij Integratie en Inburgering Antwerpen (Atlas), een agentschap dat namens Stad Antwerpen het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uitvoert. Het Team sociaal tolken en vertalen van Atlas regelt vraag en aanbod van sociaal tolken en vertalen voor organisaties uit de openbare en welzijnssector. Het ondersteunt hiermee anderstalige burgers in Vlaanderen bij hun mondelinge en schriftelijke communicatie met sociale en openbare instanties.

Ewa’s inschrijving voor deze overheidsopdracht verliep via een gunningsprocedure. Ze behaalde in 2014 het certificaat Sociaal Vertaler in België en voldeed daarmee aan de bekwaamheidseisen. Ewa is nu opgenomen in het zogenoemde kwalificatiesysteem van de Vlaamse overheid, waardoor ze in aanmerking komt voor toewijzing van vertaalopdrachten Nederlands-Pools door Atlas. Sociaal vertalers dienen zich te houden aan strikte richtlijnen en een ethische beroepscode.

We feliciteren Ewa van harte met deze raamovereenkomst en wensen haar alvast veel succes met de eerste vertaalopdracht!