30 september 2020

Internationale Dag van de Vertaling


Elk jaar op 30 september wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Vertaling gevierd. Op deze dag wordt stilgestaan bij het belangrijke werk van vertaalprofessionals, die in een globaliserende wereld een steeds grotere bijdrage leveren aan internationale communicatie en wederzijds begrip tussen landen en sprekers van verschillende talen. Sinds 1953 wordt door de Internationale Federatie van Vertalers (FIT) elk jaar aandacht besteed aan deze dag. In 2017 namen de Verenigde Naties een resolutie aan over de verbindende rol van vertalers in het bevorderen van vrede, begrip en ontwikkeling en werd 30 september officieel uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Vertaling.

De dag valt samen met de feestdag van de heilige Hiëronymus, die op 30 september van het jaar 420 overleed. Sint Hiëronymus is misschien wel de eerste vertaler die echt aanzien verwierf door zijn werk, namelijk met zijn bewerking en vertaling van grote delen van de Bijbel in het Volkslatijn. De heilige Hiëronymus wordt gezien als de schutspatroon van de vertalers.

De medewerkers van Translavic grijpen deze gelegenheid aan om alle vertaalprofessionals met wie ze regelmatig samenwerken van harte te feliciteren met de Internationale Dag van de Vertaling en om ze te bedanken voor hun waardevolle werk!