16 mei 2013

Nederland-Ruslandjaar 2013 – ook Translavic vertaalt mee!


In het kader van het bilaterale Nederland-Ruslandjaar 2013 organiseert Nederland een breed programma in Rusland met economische, culturele en maatschappelijke activiteiten. De betrekkingen tussen Nederland en Rusland kennen een rijke en eeuwenoude historie waarin handel en innovatie altijd centraal hebben gestaan. Vooral de afgelopen decennia zijn de relaties steeds verder verbreed en verstevigd. In 2009 aanvaardde Nederland de Russische uitnodiging om in 2013 een Nederland-Ruslandjaar te organiseren. Het programma is opgebouwd uit drie pijlers: economie, cultuur en politiek en maatschappij.

Dit jaar wordt in het Nationaal Historisch Museum in Moskou in samenwerking met het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de tentoonstelling ‘Rusland en Nederland: ruimte voor samenwerking. Cartografie, handel, infrastructuur en technologie’ georganiseerd. In april en mei van dit jaar verzorgde Translavic in opdracht van het Zuiderzeemuseum de vertaling van Russische inleidende teksten en objectbeschrijvingen voor de tentoonstellingscatalogus naar het Engels. Meer lezen: Vertaalwerk voor de tentoonstelling