09 oktober 2017

Translavic wint aanbesteding van het Publicatiebureau van de EU


Op 1 augustus 2017 tekende Translavic een raamovereenkomst met het Publicatiebureau van de Europese Unie. De overeenkomst heeft betrekking op vertaal- en revisiewerk voor de Informatiedienst voor communautair onderzoek en ontwikkeling: CORDIS (Community Research and Development Information Service). Het contract heeft een looptijd van vijf jaar en de geschatte waarde is 6 500 000 EUR.

CORDIS bestaat sinds 1990. Het is het voornaamste portaal van de Europese Commissie waarop EU-burgers en andere belanghebbenden geïnformeerd worden over door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten en de resultaten daarvan. Translavic zal het Publicatiebureau van dienst zijn met Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse en Poolse vertalingen van Engelse teksten, met name op het gebied van wetenschap en techniek. Zorgvuldig geselecteerde vertaalspecialisten zullen werken aan uiteenlopende tekstsoorten, waaronder samenvattingen van lopende onderzoeksprojecten, factsheets, onderzoeksrapporten, tijdschriften, nieuwsartikelen en informatie over evenementen die in het teken staan van wetenschap en onderzoek.

Jeroen Hesp, algemeen directeur van Translavic: “Al sinds de oprichting van Translavic in 2004 zijn we sterk in het leveren van vertaaldiensten aan Europese instellingen. Dit nieuwe contract is een natuurlijke stap in onze ontwikkeling. We kijken ernaar uit om als directe partner aan de slag te gaan met het team van het Publicatiebureau en om samen te werken met contractanten van andere CORDIS-onderdelen.”

Op 28 september jl. reisden vier Translavic-teamleden af naar de stad Luxemburg voor een eerste gezamenlijke bijeenkomst in het kantoor van het Publicatiebureau. Het project is momenteel in de overnamefase. Tijdens de bijeenkomst spraken de verschillende partijen die een bijdrage leveren aan CORDIS over de voorbereidingen die nodig zijn voor de start van het werk in februari 2018.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam, Production Manager, mirjamk@translavic.eu

Over Translavic
Translavic is een ISO 17100-gecertificeerde taaldienstverlener die vertalingen aanbiedt in 264 verschillende taalcombinaties. De belangrijkste vertaalspecialismen: publieke sector, recht, reclame en marketing, industrie, consumentenproducten, zware machines en apparaten, gezondheidszorg, medische apparatuur, geneesmiddelen en softwarelokalisatie. Voor elke opdracht zoeken de projectmanagers van Translavic een gespecialiseerde vertaler en revisor uit een groep van 894 taalprofessionals afkomstig uit 68 verschillende landen.

www.translavic.eu