03 juni 2019

Vertalen naar het Nederlands alstublieft… ja, maar welk Nederlands?


Onze Vlaamse projectmanager Tijs is slavist, blogger en taalliefhebber pur sang. Hij schreef over een aantal in het oog springende verschillen tussen het Vlaamse Nederlands en het Nederlandse Nederlands.

Wanneer een tekst naar het Nederlands vertaald dient te worden is het belangrijk dat we er als vertaalbureau eerst even bij stilstaan waar deze tekst precies gebruikt zal worden: in Nederland of in Vlaanderen. Want de taal mag dan wel hetzelfde zijn, toch zijn sommige woorden en begrippen over de grens helemaal niet bekend, of hebben ze een andere betekenis. Iets om rekening mee te houden dus, zeker wanneer bedrijven zowel in Nederland als Vlaanderen gaan zakendoen.

Kamer van Koophandel
Nederlandse bedrijfsleiders beschikken allemaal over een KvK-nummer, maar vraag een Vlaamse zaakvoerder naar dit nummer en hij zal helemaal niet weten wat er nu precies bedoeld wordt. Een nummer bij de Kamer van Koophandel hebben Belgische bedrijven namelijk niet, wel een ondernemingsnummer dat teruggevonden kan worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De Kamer van Koophandel bestaat zowel in Nederland als in België, maar heeft in beide landen een andere functie. Terwijl in Nederland de Kamer van Koophandel beheerder is van het handelsregister, is deze in België slechts een belangenvereniging.

Kleine ondernemingen
“Wij bieden een product op maat van KMO’s en vzw’s”. Schrijf dit als Belgische onderneming in een folder bestemd voor een Nederlands publiek en je product zal geen succes kennen. Niet omdat de kwaliteit van je offerte betwijfeld wordt, maar wel omdat Nederlanders simpelweg niet weten wat een KMO of een vzw is. Een kleine of middelgrote onderneming is over de grens namelijk een mkb, een midden- en kleinbedrijf. Een vereniging zonderwinstoogmerk (vzw) is in Nederland gewoon een vereniging.

Het is dus belangrijk rekening te houden met deze verschillen. In bepaalde domeinen zal er weinig tot geen verschil tussen het Vlaamse Nederlands en het Nederlandse Nederlands opduiken, terwijl er in andere vakgebieden wel degelijk verwarring of zelfs onbegrip kan ontstaan wanneer een Nederlandse tekst in Vlaanderen en vice versa gebruikt wordt. Uitkijken of de tekst voor een Vlaams of Nederlands publiek gebruikt wordt is dus de boodschap. Voor een vertaalbureau is het dan ook aan te raden om in zulke gevallen op zoek te gaan naar een vertaler die deze specifieke variant van het Nederlands als moedertaal heeft.