15 października 2019

Podwójny audyt: Translavic z certyfikatami norm ISO 17100 i ISO 18587

Po szczegółowym audycie przeprowadzonym 20 września Translavic może świętować podwójny sukces: firma uzyskała dwa ważne certyfikaty. Od 2015 roku Translavic posiada certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 17100:2015 dla usług tłumaczeniowych. Każdego roku podmiot certyfikujący, firma Kiwa, dokonuje badania usług i procesów biura tłumaczeń pod kątem zgodności ze wspomnianą normą, co wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów, między innymi w zakresie wykształcenia i doświadczenia tłumaczy, kompetencji kierowników projektu czy też procesów zapewniających klientom jakość i przejrzystość. W wyniku tegorocznego audytu po raz kolejny stwierdzono brak nieprawidłowości, a co za tym idzie zgodność usług z wszystkimi wymogami określonymi w normie.

Ponadto firma Translavic – jako pierwsze na rynku holenderskim biuro tłumaczeń – w tym roku postanowiła ubiegać się o certyfikat zgodności z międzynarodową normą dla postedycji tłumaczeń maszynowych ISO 18587:2017. Norma ta została ustanowiona w 2017 roku w celu zapewnienia jakości tekstów tłumaczonych za pomocą silników tłumaczenia maszynowego. Rozwój technologii tłumaczenia maszynowego (MT) odbywa się na bardzo dużą skalę, a jednocześnie znajduje ona coraz więcej praktycznych zastosowań. Uzyskanie certyfikatu zgodności wpisuje się zatem w cele firmy Translavic, która chce brać aktywny udział w procesie profesjonalizacji usług tłumaczenia maszynowego i postedycji. Jeśli chodzi o normę dotyczącą postedycji tłumaczeń maszynowych, badanie audytowe również zakończyło się pomyślnie.

Dyrektor Jeroen Hesp: „Na temat tłumaczenia maszynowego istnieje bardzo wiele mylnych przekonań i uprzedzeń. Nieprawdą jest, że silniki tłumaczenia maszynowego nadal generują wyłącznie »śmieciowe« tłumaczenia. Również nieprawdą jest, że tłumaczenie maszynowe jest zawsze najlepszym, najszybszym i najtańszym rozwiązaniem. Ale z pewnością może być odpowiednim wyborem. Zależy to od kilku czynników, między innymi od specjalizacji, długości tekstu źródłowego, częstotliwości, z jaką teksty z tej samej dziedziny są tłumaczone, terminu i oczekiwanego poziomu jakości. Silniki neuronowego tłumaczenia maszynowego pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszych tłumaczeń. Jednak do ich postedycji nadal niezbędny jest kompetentny tłumacz, który zapewni wymagany poziom jakości. Translavic zawsze omawia z klientem wybór najlepszej dla danego zlecenia opcji: jest to albo tłumaczenie w całości przez człowieka (z udziałem tłumacza i korektora), albo proces zakładający wykorzystanie silnika tłumaczenia maszynowego oraz udział postedytora”.

Łączenie mocy obliczeniowej systemów MT ze zdolnościami lingwistycznymi człowieka to naszym zdaniem klucz do osiągnięcia sukcesu. Dlatego sporo czasu i energii poświęcamy na gruntowne szkolenie postedytorów, co jest istotnym aspektem w kontekście normy ISO 18587. Niedawno Translavic ogłosił nabór na swój pierwszy kurs internetowy w tej dziedzinie. Dzięki praktycznemu szkoleniu tłumacze będą mogli uzyskać umiejętności z zakresu postedycji i posiąść niezbędną wiedzę na temat rożnych form tłumaczenia maszynowego i wszelkiego rodzaju pułapek, które czekają na nich podczas wykrywania typowych błędów popełnianych przez systemy MT.

Jeroen Hesp dodaje: „Oferując internetowy kurs z postedycji tłumaczeń maszynowych, chcieliśmy pomóc tłumaczom nadążyć za najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w dziedzinie tłumaczeń i przygotować ich na zmieniające się realia rynkowe. W sektorze tłumaczeń brakuje dobrze przeszkolonych postedytorów. Mamy nadzieję, że jeśli wyposażymy tłumaczy w odpowiednie umiejętności postedycji, przyczynimy się do wzmocnienia całej branży językowej”.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie poświęconej tłumaczeniom maszynowym i postedycji.