24 sierpnia 2020

Wyniki badań UE: Świętowanie zróżnicowania językowego

Jesteśmy dumni, że od 2018 roku możemy współpracować z Urzędem Publikacji Unii Europejskiej w zakresie tłumaczenia artykułów, sprawozdań, magazynów oraz streszczeń, które dotyczą finansowanych przez UE projektów w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Jedną z regularnych publikacji, która trafia do naszych tłumaczy, jest magazyn Research*eu. Dzięki Translavic jest on dostępny nie tylko w języku angielskim, ale także francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim. Każdy numer poświęcony jest konkretnemu zagadnieniu. W wydaniu na sierpień/wrzesień 2020 przeczytamy o różnorodności i zróżnicowaniu językowym, czyli na temat jakże bliski naszym sercom.

Heart-shape of book pages

Myśl przewodnią artykułu wstępnego ilustrują uderzające w samo sedno słowa Karola Wielkiego:

„Znać inny język, to jak mieć drugą duszę.”


Artykułem tym z pewnością powinien zainteresować się każdy, dla kogo język jest prawdziwą pasją.