Pozostałe usługi

Szkolenia językowe
Zatrudniają Państwo zagranicznych pracowników albo chcą Państwo przygotować swoich kierowników do oddelegowania za granicę? Translavic może zapewnić szkolenia językowe dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Copywriting
W przypadku tekstów komercyjnych i reklamowych dosłowne tłumaczenie często nie wystarcza. Aby dotrzeć do zagranicznej grupy docelowej, trzeba niekiedy tak przerobić tekst, aby był on dostosowany do lokalnej kultury i zwyczajów.

Nasi zagraniczni copywriterzy znają lokalne rynki i są w stanie w odpowiedni sposób dotrzeć do wybranej grupy docelowej.

Koordynacja projektów
Za realizację każdego projektu, zarówno dużego, jak i małego, odpowiada jeden z naszych kierowników projektu. Mogą być Państwo pewni, że angażują oni odpowiednich tłumaczy i że tłumaczenie zostanie dostarczone Państwu na czas.

Nasi doświadczeni kierownicy projektu przez cały czas realizacji danego zlecenia chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Są oni w stanie skutecznie wprowadzać ewentualne aktualizacje tekstu źródłowego lub realizować szczególne wymagania z Państwa strony.

Post-editing
Na obecnym rynku profesjonalnych usług tłumaczeniowych termin „tłumaczenia maszynowe” zadomowił się już na stałe. Duże przedsiębiorstwa tworzą i rozwijają własne maszyny tłumaczeniowe na potrzeby regularnie powtarzających się rodzajów tekstów i kombinacji językowych.

Korekta tekstów tłumaczonych maszynowo, tzw. post-editing, jest szczególnym zadaniem. W każdym przypadku konieczny jest czynnik ludzki, aby tłumaczenie maszynowe uzyskało odpowiedni poziom. Translavic posiada niezbędne doświadczenie na tym polu i w przypadku każdego języka dysponuje specjalistami w dziedzinie post-editingu.

Zarządzanie terminologią i pamięciami tłumaczeniowymi
Zleceniodawcy wymagają, aby we wszystkich tłumaczeniach, również w przypadku kolejnych tekstów, stosowana była ta sama terminologia. Wcześniej dostarczone tłumaczenia należy ponownie wykorzystać, aby w ten sposób oszczędzić na kosztach tłumaczenia. Translavic oferuje wsparcie w zakresie tworzenia baz terminologicznych i pamięci tłumaczeniowych.

Konsultacje tłumaczeniowe
Dzięki współpracy z firmą Translavic zyskują Państwo dostęp do ogromnych zasobów wiedzy specjalistycznej. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo niezależnej opinii na temat wykonywanych tłumaczeń, aby mieć pewność, że stosowana jest najskuteczniejsza i najefektywniejsza kosztowo strategia działania.