Weryfikacja

Dwie pary oczu dostrzegą więcej niż jedna para. W firmie Translavic tłumaczenia są standardowo weryfikowane przez drugiego tłumacza. Usługa ta zawarta jest już w cenie i nie jest dodatkowo naliczana.

Drugi tłumacz, pełniący funkcję weryfikatora, porównuje tekst źródłowy z tłumaczeniem, sprawdzając przy tym, czy przekład nie zawiera błędów językowych, czy jest kompletny i czy jest poprawny stylistycznie. Uwzględniane są przy tym Państwa instrukcje i ewentualne preferencje dotyczące terminologii i stylu, które zostały wcześniej zgłoszone. Weryfikator może wprowadzać poprawki w tłumaczeniu. Zawsze dysponuje on odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie (np. technika lub prawo). Dzięki temu mają Państwo pewność, że nad Państwa tekstem pracują osoby o odpowiednich kwalifikacjach.