Historia firmy

  • Firma Translavic rozpoczęła działalność w 2004 roku jako specjalista w dziedzinie języków wschodnioeuropejskich.
  • 2007 roku firma Translavic jako pierwsze biuro tłumaczeń w Holandii uzyskała certyfikat poświadczający zgodność usług tłumaczeniowych z europejską normą EN 15038.
  • W roku 2008 firma Translavic otworzyła oddział w Polsce.
  • 2009 roku firma zawarła umowę ramową z Komisją Europejską w sprawie tłumaczenia dokumentów z dziedziny rolnictwa, rybołówstwa, ochrony środowiska i przyrody.
  • Od roku 2010 Translavic jest godnym zaufania partnerem na polu tłumaczeń na wszystkie języki europejskie.
  • W 2015 roku Translavic uzyskał certyfikat poświadczający zgodność usług tłumaczeniowych z międzynarodową normą ISO 17100.
  • W 2017 roku firma Translavic zawarła z Urzędem Publikacji Unii Europejskiej umowę ramową w zakresie świadczenia usług przekładu i korekty tekstów dla Wspólnotowego Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS).
  • W 2019 roku firma uzyskała certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 18587 dla postedycji tłumaczeń maszynowych.