Damen Shipyards

„Damen Shipyards to spółka działająca w sektorze stoczniowym, której klienci rozsiani są po całym świecie. Zarządzając działem sprzedaży na Europę Wschodnią, często korzystamy z usług Translavic w zakresie tłumaczeń wielu (technicznych) dokumentów. Zdarza się, że terminy realizacji są bardzo krótkie, ale mimo to usługi zlecone Translavic są z powodzeniem wykonywane w atmosferze dobrej współpracy i ku obopólnej satysfakcji.”

Ingrid Kwant
Damen Shipyards