ExThera Medical Europe BV

ExThera Medical Europe BV, przedsiębiorstwo z siedzibą w Vaals w Holandii, to europejska spółka zależna firmy ExThera Medical Corporation, producent nowatorskich filtrów krwi do usuwania patogenów podczas leczenia bakteriemii. Translavic przygotowuje tłumaczenia w różnych kombinacjach językowych, obejmujące takie dokumenty jak streszczenia protokołów badań klinicznych, informacje dla pacjentów, formularze świadomej zgody, dokumenty dotyczące zgody na prowadzenie badania oraz instrukcje używania.


ExThera Medical Europe BV