Anna

  • włoski

Anna jest urodzonym tłumaczem. Dobrze rozumie, że przekład w swej istocie oznacza sztukę międzykulturowej mediacji, więc od 1997 roku stara się stosować takie właśnie podejście w swojej codziennej pracy tłumacza-freelancera. Z firmą Translavic jest związana od 2012 r. Lubi współpracę z całym zespołem i z chęcią korzysta w narzędzi przezeń stosowanych.

Jej studia na uniwersytecie publicznym w Mediolanie koncentrowały się głównie wokół polityki (nauki polityczne). W tamtym czasie zaraziła się wielką pasją do języków, więc równolegle rozpoczęła nowe studia — studia przekładu. Ukończyła Uniwersytet Turyński z dyplomem tłumacza z języka angielskiego i francuskiego na włoski. Specjalizuje się w przekładzie tekstów dotyczących Unii Europejskiej, między innymi w tłumaczeniu streszczeń aktów prawnych UE, których przekładem zajmuje się od 2008 r. Dzięki swojemu tacie, który jest notariuszem, dobrze poznała żargon prawniczy, tzw. „legalese” — język umów i aktów prawnych.