Jeanette

  • niderlandzki

Jeanette od dzieciństwa fascynowały języki. Ukończyła studia na Thomas More University College w Antwerpii, gdzie uzyskała tytuł magistra językoznawstwa stosowanego za pracę w zakresie przekładu z francuskiego i rosyjskiego na niderlandzki. Przez jakiś czas mieszkała także we Włoszech, gdzie studiowała na Uniwersytecie dla Obcokrajowców w Perugii.
Po zakończeniu studiów podjęła pracę w firmie zajmującej się handlem zagranicznym, gdzie komunikacja odbywała się głównie w językach angielskim i niemieckim – o które także wzbogaciła swoje portfolio. Doświadczenie zdobyte w pracy w sektorze rybołówstwa i rolnictwa jest bardzo pomocne w pracy tłumacza. W 2014 r. Jeanette ukończyła kurs uniwersytecki w dziedzinie nauk medycznych i tego samego roku rozpoczęła regularną współpracę z firmą Translavic. Jeanette ceni sobie bardzo koleżeńskie relacje z naszymi współpracownikami oraz starania, aby dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji, dzięki którym może jak najlepiej wykonywać swoją pracę.
Jej motto w pracy tłumacza brzmi: Zrozumiały komunikat może wiele zmienić. Całkowicie się zgadzamy z Jeanette!