Tomáš

  • czeski

Tomáš posiada tytuł doktora translatoryki, który otrzymał na Uniwersytecie Karola w Pradze. Pracuje jako tłumacz i korektor, specjalizując się w przekładzie z języka niemieckiego i angielskiego na czeski. Podczas swojej 20-letniej już kariery zatrudniony był między innymi w Komisji Europejskiej jako etatowy tłumacz, a także wykonywał zlecenia dla EBC we Frankfurcie. Obok pracy tłumaczeniowej prowadzi zajęcia z przekładu i stosowania narzędzi CAT na Uniwersytecie Karola. Tomáš bardzo wysoko ceni dobrą jakość wykonywanych zleceń i właśnie to uważa za dużą zaletę współpracy z Translavic.

Cytując Tomáša: „Słowa, i język w ogóle, to potężne narzędzia. Dla mnie udział w procesie komunikacji oznacza zapewnianie najwyższej jakości, która umożliwi zrozumienie przekazywanych treści. Tak wiele można osiągnąć, dobrze dobierając słowa, ale kryje się za tym również ryzyko, że właściwa komunikacja zostanie zakłócona przez błędny dobór słów. Dlatego bycie częścią tego mechanizmu jest zarazem ogromnym wyzwaniem, jak i pasjonującym doświadczeniem”.