Veronika

  • słowacki

Tłumaczka z języka angielskiego i francuskiego na słowacki; wykonuje zlecenia dla firmy Translavic od 2011 r. Współpraca ta rozpoczęła się od streszczeń tekstów prawnych na stronę portalu EUR-Lex. Było to na krótko po odbyciu przez Veronikę stażu na wydziale tłumaczenia stron internetowych Komisji Europejskiej, który doskonale przygotował ją do tej pracy. Podczas studiów w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych na Uniwersytecie Mateja Bela na Słowacji Veronika pracowała także w miejscowej radiostacji jako tłumaczka pisemna, ustna i redaktorka wiadomości. Doświadczenie to pozwoliło jej rozwinąć umiejętność kreatywnego myślenia i zamiłowanie do wyzwań. Lekkie pióro Veroniki i jej dobry styl świetnie sprawdzają się w projektach obejmujących kampanie marketingowe, broszury i treść stron internetowych. Veronika mieszka obecnie w Brukseli, a w czasie wolnym z zamiłowaniem śpiewa w miejscowym chórze Zinnechoeur… i uczy się języka włoskiego.