Véronique

  • francuski

Véronique pracuje jako tłumacz z języka angielskiego i rosyjskiego na język francuski, a ponadto zajmuje się korektą tekstów. Ukończyła studia przekładu w Institut libre Marie Haps w Brukseli, specjalizując się w dziedzinie instytucji europejskich i stosunków międzynarodowych. Po uzyskaniu dyplomu w 2011 r. postanowiła zostać tłumaczem-freelancerem. Przez kolejne lata szlifowała swój warsztat translatorski, głównie w obszarze polityki i turystyki. Od 2015 r. zawodowo związana jest z firmą Translavic. Dzięki tej współpracy Véronique mogła zgłębiać swoją wiedzę dotyczącą spraw europejskich, a w efekcie otrzymała tytuł „Tłumacza Roku 2016”.