Jeanette

  • Nederlands

Als kind al werd Jeanette gefascineerd door talen. Ze studeerde aan de Hogeschool Thomas More in Antwerpen, waar ze aan de faculteit voor toegepaste taalkunde een master behaalde in vertaling vanuit het Frans en Russisch naar het Nederlands. Ze woonde ook een tijdje in Italië en volgde een studie aan de Universiteit voor Buitenlanders in Perugia.
Na haar opleiding begon Jeanette haar loopbaan in de internationale handel. Engels en Duits werden haar belangrijkste werktalen waardoor ze ook deze talen sterk kon ontwikkelen. Daarnaast deed ze veel kennis op van de sectoren visserij en landbouw, wat nu ook in haar vertaalwerk van pas komt. In 2014 rondde ze een opleiding medische basiskennis af. In hetzelfde jaar begon ze met grote regelmaat te vertalen voor Translavic.
Voor Jeanette voelen de projectmanagers aan als haar collega’s. Ze waardeert hun inspanningen om haar van alle nodige informatie te voorzien zodat ze haar vertaalwerk zo goed mogelijk kan uitvoeren. Haar motto in het vertalen is: een duidelijke boodschap maakt het verschil. Dit motto wordt ook zeker onderschreven door Translavic.